होम

आंबा आणि अननस मधील कॅलरीज

स्वॅप <> अननस आणि आंबा मधील कॅलरीज
कॅलरीज

प्रमाण
100 ग्रॅम
100 ग्रॅम

सोललेल्या फळांमधील उष्मांक
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
📊

न सोललेल्या फळांमधील उष्मांक
60.00 किलोकॅलरी
11
50.00 किलोकॅलरी
14
📊

गोठलेल्या फळांमधील उष्मांक
60.00 किलोकॅलरी
12
50.00 किलोकॅलरी
15
📊

वाळलेल्या फळांमधील उष्मांक
314.00 किलोकॅलरी
15
245.00 किलोकॅलरी
31
📊

कॅन केलेल्या फळांमधील उष्मांक
75.00 किलोकॅलरी
13
52.00 किलोकॅलरी
21
📊

अन्नामध्ये उष्मांक

रसामध्ये उष्मांक
50.00 किलोकॅलरी
30
53.00 किलोकॅलरी
27
📊

जॅममध्ये उष्मांक
250.00 किलोकॅलरी
19
265.00 किलोकॅलरी
13
📊

पाई मध्ये उष्मांक
120.00 किलोकॅलरी
99+
303.00 किलोकॅलरी
17
📊