होम

लोह रिच फळे

होम

आरोग्यासाठी फायदे


तंतू
ते

क जीवनसत्व (ऍस्कॉर्बिक ऍसिड)
ते

सोललेल्या फळांमधील उष्मांक
ते

बिनबियांच्या विविधताघडण


क्रमवारी:


क्रमवारी लावा:


फिल्टर
क्रमवारी
क्रमवारी लावा
15 फळे सापडले!
फळे
पाण्याचा अंश
तंतू
साखर
अ जीवनसत्व (रेटिनॉल)
क जीवनसत्व (ऍस्कॉर्बिक ऍसिड)
लोह

87.68 ग्रॅम
1.70 ग्रॅम
8.10 ग्रॅम
7.50 मैक्रोग्रॅम
36.40 मिलिग्रॅम
1.85 मिलिग्रॅम

84.75 ग्रॅम
0.60 ग्रॅम
उपलब्ध नाही
0.00 मैक्रोग्रॅम
11.85 मिलिग्रॅम
1.41 मिलिग्रॅम

83.95 ग्रॅम
4.30 ग्रॅम
7.37 ग्रॅम
2.00 मैक्रोग्रॅम
41.00 मिलिग्रॅम
1.00 मिलिग्रॅम

82.00 ग्रॅम
5.10 ग्रॅम
57.40 ग्रॅम
30.00 मैक्रोग्रॅम
3.50 मिलिग्रॅम
2.80 मिलिग्रॅम

81.96 ग्रॅम
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
12.00 मैक्रोग्रॅम
181.00 मिलिग्रॅम
1.54 मिलिग्रॅम

79.80 ग्रॅम
7.00 ग्रॅम
उपलब्ध नाही
30.00 मैक्रोग्रॅम
36.00 मिलिग्रॅम
1.60 मिलिग्रॅम

79.50 ग्रॅम
2.80 ग्रॅम
15.70 ग्रॅम
0.00 मैक्रोग्रॅम
0.00 मिलिग्रॅम
1.90 मिलिग्रॅम

72.93 ग्रॅम
10.40 ग्रॅम
11.20 ग्रॅम
64.00 मैक्रोग्रॅम
30.00 मिलिग्रॅम
1.60 मिलिग्रॅम

64.40 ग्रॅम
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
66.00 मिलिग्रॅम
2.50 मिलिग्रॅम

47.00 ग्रॅम
9.00 ग्रॅम
6.23 ग्रॅम
0.00 मैक्रोग्रॅम
3.30 मिलिग्रॅम
2.43 मिलिग्रॅम
          of 2