Nhà

calo trong Trái xoài và Trái dứa

đổi <> calo trong Trái dứa và Trái xoài
Năng lượng

phục vụ Kích thước
100g
100g

Calo trong trái cây tươi với Peel
Không có sẵn
Không có sẵn
📊

Calo trong trái cây tươi mà không Peel
60,00 kcal
11
50,00 kcal
14
📊

Calo trong đông lạnh mẫu
60,00 kcal
12
50,00 kcal
15
📊

Năng lượng trong mẫu khô
314,00 kcal
15
245,00 kcal
31
📊

Năng lượng trong Mẫu đóng hộp
75,00 kcal
13
52,00 kcal
21
📊

Calo trong thực phẩm

Calo trong nước trái cây
50,00 kcal
30
53,00 kcal
27
📊

Calo trong Jam
250,00 kcal
19
265,00 kcal
13
📊

Calo trong Pie
120,00 kcal
99+
303,00 kcal
17
📊