होम
×

अमेरिकन पेरसिम्मोन
अमेरिकन पेरसिम्मोन

वांगं
वांगंADD
Compare
X
अमेरिकन पेरसिम्मोन
X
वांगं

अमेरिकन पेरसिम्मोन वि वांगंची वैशिष्ट्ये

1 वैशिष्ट्ये
1.1 प्रकार
बोरासारखे बी असलेले लहान फळ, झाडाचे फळ
फळ भाजीपाला, उष्णदेशीय
1.2 हंगाम
शरद ऋतू, हिवाळा
वसंत ऋतू, उन्हाळा
1.3 जाती
अर्ली गोल्डन, जॉन रिक, मिल्लर, वूल्बरिघत आणि इनिस
काळी जादू, काळा सौंदर्य, काळा बेल, सिसिलियन, इटालियन, भारतीय (बेबी), जपानी, चीनी आणि व्हाइट
1.4 बिनबियांच्या विविधता
24% High Calorie Fruits फळे have it !
26% Low Calorie Fruits फळे have it !
1.5 रंग
नारंगी, लाल, पिवळा
काळा, हिरवा, गुलाबी, जांभळा, जांभळसर काळा
1.6 आतील रंग
पिवळा
पांढरा
1.7 आकार
गोल
लंबगोल
1.8 घडण
रसाळ
मांसल
1.9 चव
गोड
कडू, किंचित गोड, मऊ
1.10 उत्पत्तिस्थान
पूर्व युनायटेड स्टेट्स
भारत
1.11 वाढ
झाडे
झुडूप
1.12 लागवड
1.12.1 मातीचा प्रकार
वालुकामय चिकणमाती, पाण्याचा निचरा होणारी
वालुकामय चिकणमाती
1.12.2 मातीत pH
6.5-7.5
6-7
1.12.3 हवामान
खूप प्रकारच्या हवामानात वाढू शकते, भरपूर सूर्यप्रकाश असणारा
उबदार ते गरम हवामान
Let Others Know
×