होम
×

फणस
फणस

रैंबूटन
रैंबूटनADD
Compare
X
फणस
X
रैंबूटन

फणस वि रैंबूटनची वैशिष्ट्ये

1 वैशिष्ट्ये
1.1 प्रकार
झाडाचे फळ, उष्णदेशीय
झाडाचे फळ, उष्णदेशीय
1.2 हंगाम
शरद ऋतू, पावसाळी, उन्हाळा
उन्हाळ्याची सुरुवात, हिवाळयाची सुरूवात, पानझडी, वसंत ऋतूचा शेवट
1.3 जाती
काळा सोने, चीना, कोचीन, डांग रसिमी, सोनेरी गोळा आणि सोनेरी उशी
रोंगरिएन, चोंपू, रपियह, बिंग्ज आणि लेबक बुलूस
1.4 बिनबियांच्या विविधता
24% High Calorie Fruits फळे have it !
24% High Calorie Fruits फळे have it !
1.5 रंग
गडद हिरवा, सोनेरी पिवळा, हिरवा, नीळ, किरमिजी तांबडा, पिवळसर-नारिंगी
प्रवाळ लाल, पिवळा
1.6 आतील रंग
पिवळा
करडा-पांढरा
1.7 आकार
लंबगोल
गोल
1.8 घडण
तंतुमय
रसाळ
1.9 चव
गोड
आंबट, गोड
1.10 उत्पत्तिस्थान
भारत
अज्ञात
1.11 वाढ
झाडे
झाडे
1.12 लागवड
1.12.1 मातीचा प्रकार
क्ले चिकणमाती, सच्छिद्र, वालुकामय, पाण्याचा निचरा होणारी
चिकणमाती, चिकणमाती
1.12.2 मातीत pH
6-7.5
5.5-6.5
1.12.3 हवामान
दमट, उबदार
दमट
Let Others Know
×